Main page

Na początku była oś. Sinus spostrzegł jej wieczne zmierzanie naprzód, i uznał to za dobry kierunek. Wpełzł zatem na oś, owinął się wokół niej, i ruszył w nieznane.

What’s new:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Connect with Facebook

Security Code: